W 2003 roku zostało założone Koło Naukowe American Club działające przy Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, które jest formalną i zorganizowaną grupą studentów i działa w oparciu o statut.
     Działalność American Club opiera się na bezinteresownej pracy na rzecz szerzenia i propagowania wiedzy na temat USA.
     Członkiem Koła może zostać każdy student WSSM przejawiający zainteresowanie tematyką prac American Club oraz chęć czynnej współpracy.

Naszymi celami są:

  • pogłębianie wiedzy w obrębie temtyki związanej z USA ( polityka, kultura, literatura, etc. )
  • organizowanie spotkań służących poszerzaniu wiedzy i przekazywaniu nowych informacji, omawianiu tematyki będacej przedmiotem zainteresowania studentów
  • organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, debat z udziałem zaproszonych gości
  • utrzymywanie kontaktów z Ambasadą USA w Polsce
  • nawiązywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi
  • nawiązywanie współpracy z organizacjami studenckimi w kraju i za granicą
  • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi
  • nawiązywanie współpracy z organizacjami studenckimi w kraju i za granicą
  • promowanie swoich członków i ich pracy
  • organizowanie spotkań integracyjnych

Strona główna

Statut

Galeria

Nowości

o U.S.A.

o kole

Linki

Nasze zdjęcie